Slaider

Juuraveeb

kvaliteetne õiguskirjandus
tunnustatud asjatundjatelt

Registreeruge
Juuraveeb

Juuraveebi on jõudnud võlaõigusseaduse kommentaaride kõik neli köidet – VÕS I, VÕS II, VÕS III, VÕS IV

Kohtumenetluse seadustike huvilistele on leitavad kriminaalmenetluse seadustiku KrMS ja halduskohtumenetluse seadustiku HKMS kommenteeritud väljaanded ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaaride kolm köidet – TsMS I, TsMS II ja TsMS III.

Rohkem kui paarikümne teose –
kommenteeritud väljaannete, e-väljaannete ja paberväljaannete – tellimiseks vaata palun info siin.

Juuraveebi on huvilisi lisandunud jõudsalt ja nüüdseks on registreeritud kasutajakontode arv ületanud 2900. Uued huvilised on oodatud siin.

Head kasutamist!
Raamatud

Videod