Slaider

Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne

Slideri pilt

Tsiviilseadustiku üldosa seadus Aeg on kõige olulisem ressurss – kiirus loeb.

Kommenteeritud väljaanne on loodud igapäevaseks töövahendiks, kuid alati pole võimalik mahukat teost kaasas kanda. Juuraveeb toobki kommentaarid teie töölaualt nii arvutiekraanile kui ka mobiili. Oled kohtumisel või kohtus – elektrooniline kommenteeritud väljaanne võimaldab leida vajaliku hetkega.

Kommenteeritud väljaannete toomist Juuraveebi alustame tsiviilõiguse üldosa seadusega.


Videod


PABERVÄLJAANDED