Tellimine

Tellimuse vormistamiseks peab registreerima kasutajakonto.

Kasutusõigus on individuaalne: kasutajakontoga tohite siseneda vaid teie ise.

Registreerunud kasutajatele on vaikimisi avatud tasuta juurdepääs järgmistele e-väljaannetele/teostele:
Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne. 2010
Tsiviilõiguse üldosa. 2012
Psühholoogia. Raamat juristile. 2015
Ühinguõigus I. Kapitaliühingud. 2015
Keskkonnaõigus. 2016
Sanktsiooniõigus. 2017
Lepinguõigus. 2017
Lepinguvälised võlasuhted. 2017
Karistusõigus. Üldosa. 2018Paketid