Tellimine 2020. aastaks

Tellimuse vormistamiseks peab registreerima kasutajakonto.

Registreerunud kasutajatele on vaikimisi avatud vaba juurdepääs tsiviilseadustiku üldosa seaduse kommentaaridele ja tsiviilõiguse üldosa õpikule 2020. aasta lõpuni.

Kasutusõigus on individuaalne: kasutajakontoga tohite siseneda vaid teie ise.

Kasutaja saab tellimusega juurdepääsu järgmistele e-väljaannetele/teostele:
Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne. 2010
Tsiviilõiguse üldosa. 2012
Psühholoogia. Raamat juristile. 2015
Ühinguõigus I. Kapitaliühingud. 2015
Keskkonnaõigus. 2016
Sanktsiooniõigus. 2017
Lepinguõigus. 2017
Lepinguvälised võlasuhted. 2017
Karistusõigus. Üldosa. 2018

Tellimus ülalnimetatud e-väljaannetele kehtib kuni 31. detsembrini 2020.

Tellimuse hind on 98.10 eurot (tavavariant 2020).

Kõrgharidust omandavale isikule on hind 49.05 eurot (tudengivariant 2020).
NB! Kõrghariduse omandaja peab Tellimuse vormistamisel märkima kõrgkooli nime (ja õppimise aasta/kursus või ekstern).
Juura jätab endale õiguse esitatud andmete kontrollimiseks.


NB! Tellimuse eest saavad tasuda füüsilised isikud pangalingiga.
Pangalingi makse laekumisel saadetakse isikule automaatselt link makstud arve allalaadimiseks.

Arendame Juuraveebi pidevalt ja tulevikus pakume tellimust ka juriidilistele isikutele – teavitame sellest eraldi Juuraveebis.