Tellimine


Vt palun lisaks Abi.
Tellimuse vormistamiseks peab olema registreeritud kasutajakonto.
Kasutusõigus on individuaalne: kasutajakontoga tohite siseneda vaid teie ise.

Tellimuse tähtaeg – olenemata tellimuse vormistamise ajahetkest kehtib juurdepääs tellimuses nimetatud teostele kuni 31.12.2021.

Registreeritud Kasutaja saab Tellimuseks vormistada alljärgneva paketi või moodustada pakettidest kombinatsiooni.
NB! Soovitame tellimuseks vormistada MAKSIPAKETT, sest üksnes sellega saate juurdepääsu kõikidele teostele.


MAKSIPAKETT ühele Kasutajale – 49.05 €
(juurdepääs tellimuses nimetatud teostele kehtib kuni 31.12.2021)

Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne. 2021
Riigihangete seadus. Kommenteeritud väljaanne. 2019
Tsiviilkohtumenetluse seadustik I. Kommenteeritud väljaanne. 2017
Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. 2016
Kriminaalmenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne. 2012
Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne. 2010
Tsiviilõiguse üldosa. 2012
Psühholoogia. Raamat juristile. 2015
Ühinguõigus I. Kapitaliühingud. 2015
Keskkonnaõigus. 2016
Sanktsiooniõigus. 2017
Lepinguõigus. 2017
Lepinguvälised võlasuhted. 2017
Karistusõigus. Üldosa. 2018
Ladina keel juristidele. 2019

Tellimuse vormistamiseks sisenege Juuraveebi

MINIPAKETT ühele Kasutajale – 9.81 €
(juurdepääs tellimuses nimetatud teostele kehtib kuni 31.12.2021)

Tsiviilõiguse üldosa. 2012
Psühholoogia. Raamat juristile. 2015
Ühinguõigus I. Kapitaliühingud. 2015
Keskkonnaõigus. 2016
Sanktsiooniõigus. 2017
Lepinguõigus. 2017
Lepinguvälised võlasuhted. 2017
Karistusõigus. Üldosa. 2018
Ladina keel juristidele. 2019

Tellimuse vormistamiseks sisenege Juuraveebi
Kasutajakonto juriidilisele isikule

Juriidilise isiku kasutajakonto registreerimiseks ja juriidilisele isikule tellimuse vormistamiseks arve/e-arve alusel palume pöörduda: tellimine@juuraveeb.ee

Juriidilise isikule on võimalik registreerida kasutajakonto (juriidilise isiku nimi, registrikood, esindaja koos kehtiva e-posti aadressiga). Selle kaudu toimub juriidilisele isikule Tellimuse vormistamine ja tasumine.

Tellimuseks vormistatakse konkreetne pakett/paketid – kogum kommenteeritud väljaandeid/e-väljaandeid. Juriidiline isik saab Tellimuseks vormistada mistahes paketi(d) või pakettide kombinatsiooni(d) vastavalt soovitud Kasutajate arvule.

Näited (juurdepääs kuni 31.12.2021):
  • Juurdepääs tellitakse viiele kasutajale MAKSIPAKETIS nimetatud teostele. Tellimuse ühekordne maksumus – 5 X 49.05 € = 245.25 €.
  • Juurdepääs tellitakse viiele kasutajale MINIPAKETIS nimetatud teostele. Tellimuse ühekordne maksumus – 5 X 9.81 € = 49.05 €.
Kokkuvõtvalt – tellitud paketi/pakettide „külge kinnitatakse“ tellitud arv Kasutajaid, kellele avatakse juurdepääs paketis/pakettides nimetatud teostele.

NB! Tellimuse kehtivuse ajal ei ole võimalik juba vormistatud pakette omavahel asendada. Ka ei asendata Kasutajaid (v.a erandjuhtudel – nt isiku töösuhe lõpetamine).

Makseviis

Tellimuse eest tasumisel on Kasutajal võimalik makseviisiks valida pangalink või pangaülekanne e-arve/arve alusel.

Kui tasutakse pangalingiga, avaneb juurdepääs Tellimuses nimetatud teostele koheselt. Kui juriidiline isik tasub pangalingiga, siis avaneb juurdepääs koheselt ainult Tellimuse kontaktisiku Kasutajakontole. Täiendavate Kasutajate lisamiseks palume pöörduda: tellimine@juuraveeb.ee

Pangaülekandega arve tasumisel aktiveeritakse juurdepääs makse arvelduskontole laekumisele järgneva viie tööpäeva jooksul.