Juura Juura logo

Tellimine


Vt palun lisaks Abi.
Tellimuse vormistamiseks peab olema registreeritud kasutajakonto.
Kasutusõigus on individuaalne: kasutajakontoga tohite siseneda vaid teie ise.

Registreeritud Kasutaja saab Tellimuseks vormistada maksipaketi või kuupaketi ning paberväljaandeid.

Maksipaketi tellimuse tähtaeg – olenemata vormistamise ajahetkest kehtib juurdepääs Tellimuses nimetatud teostele kuni 31.12.2024.
Näide maksumusest:
MAKSIPAKETT – 1 õigustatud kasutaja X 98.10 € = 98.10 €
(juurdepääs kehtib kuni 31.12.2024)
KUUPAKETT – 1 õigustatud kasutaja X 49.05 € = 49.05 €
(juurdepääs kehtib alates tasumisest 31 kalendripäeva)

MAKSIPAKETT võimaldab juurdepääsu kõikidele teostele, sh lisatasu maksmata teostele, mis lisanduvad Juuraveebi 2024. aastal.


MAKSIPAKETT ühele Kasutajale – 98.10 €
(ühekordne makse kalendriaastaks – Tellimuses nimetatud teostele kehtib juurdepääs kuni 31.12.2024)

 • Kinnisasjaõigus. 2023
 • Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne. 2023
 • Akadeemilise õigusteadusliku uurimistöö abimees. 2021
 • Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne. 2021
 • Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne. 2021
 • Isikuvastased süüteod. 2020
 • Karistusõiguse kaasuste lahendamise metoodikast. 2020
 • Võlaõigusseadus IV. Kommenteeritud väljaanne. 2020
 • Õiguskaitsevahendid kriminaalmenetluses. 2020
 • Riigihangete seadus. Kommenteeritud väljaanne. 2019
 • Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne. 2019
 • Ladina keel juristidele. 2019
 • Hagimenetlus. 2018
 • Karistusõigus. Üldosa. 2018
 • Tsiviilkohtumenetluse seadustik III. Kommenteeritud väljaanne. 2018
 • Tsiviilkohtumenetluse seadustik II. Kommenteeritud väljaanne. 2017
 • Tsiviilkohtumenetluse seadustik I. Kommenteeritud väljaanne. 2017
 • Lepinguõigus. 2017
 • Lepinguvälised võlasuhted. 2017
 • Sanktsiooniõigus. 2017
 • Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. 2016
 • Keskkonnaõigus. 2016
 • Ühinguõigus I. Kapitaliühingud. 2015
 • Psühholoogia. Raamat juristile. 2015
 • Asjaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne. 2014
 • Asjaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. 2014
 • Halduskohtumenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne. 2013
 • Kriminaalmenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne. 2012
 • Tsiviilõiguse üldosa. 2012

Tellimuse vormistamiseks sisenege Juuraveebi

KUUPAKETT ühele Kasutajale – 49.05 €
(ühekordne makse kalendrikuuks – Tellimuses nimetatud teostele kehtib juurdepääs alates tasumisest 31 kalendripäeva)

 • Kinnisasjaõigus. 2023
 • Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne. 2023
 • Akadeemilise õigusteadusliku uurimistöö abimees. 2021
 • Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne. 2021
 • Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne. 2021
 • Isikuvastased süüteod. 2020
 • Karistusõiguse kaasuste lahendamise metoodikast. 2020
 • Võlaõigusseadus IV. Kommenteeritud väljaanne. 2020
 • Õiguskaitsevahendid kriminaalmenetluses. 2020
 • Riigihangete seadus. Kommenteeritud väljaanne. 2019
 • Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne. 2019
 • Ladina keel juristidele. 2019
 • Hagimenetlus. 2018
 • Karistusõigus. Üldosa. 2018
 • Tsiviilkohtumenetluse seadustik III. Kommenteeritud väljaanne. 2018
 • Tsiviilkohtumenetluse seadustik II. Kommenteeritud väljaanne. 2017
 • Tsiviilkohtumenetluse seadustik I. Kommenteeritud väljaanne. 2017
 • Lepinguõigus. 2017
 • Lepinguvälised võlasuhted. 2017
 • Sanktsiooniõigus. 2017
 • Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. 2016
 • Keskkonnaõigus. 2016
 • Ühinguõigus I. Kapitaliühingud. 2015
 • Psühholoogia. Raamat juristile. 2015
 • Asjaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne. 2014
 • Asjaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. 2014
 • Halduskohtumenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne. 2013
 • Kriminaalmenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne. 2012
 • Tsiviilõiguse üldosa. 2012

Tellimuse vormistamiseks sisenege Juuraveebi
Kasutajakonto juriidilisele isikule

Juriidilise isiku kasutajakonto registreerimiseks ja juriidilisele isikule tellimuse vormistamiseks arve/e-arve alusel palume pöörduda: tellimine@juuraveeb.ee

Juriidilise isikule on võimalik registreerida kasutajakonto (juriidilise isiku nimi, registrikood, esindaja koos kehtiva e-posti aadressiga). Selle kaudu toimub juriidilisele isikule Tellimuse vormistamine ja tasumine.

Tellimuse „külge kinnitatakse“ tellitud arv Kasutajaid, kellele avatakse juurdepääs paketis nimetatud teostele.

NB! Tellimuse kehtivuse ajal ei ole võimalik asendada Kasutajaid (v.a erandjuhtudel – nt isiku töösuhe lõpetamine).

Makseviis

Tellimuse eest tasumisel on Kasutajal võimalik makseviisiks valida pangalink või pangaülekanne e-arve/arve alusel.

Kui tasutakse pangalingiga, avaneb juurdepääs Tellimuses nimetatud teostele koheselt. Kui juriidiline isik tasub pangalingiga, siis avaneb juurdepääs koheselt ainult Tellimuse kontaktisiku Kasutajakontole. Täiendavate Kasutajate lisamiseks palume pöörduda: tellimine@juuraveeb.ee

Pangaülekandega arve tasumisel aktiveeritakse juurdepääs makse arvelduskontole laekumisele järgneva kolme tööpäeva jooksul.