Tellimine


Vt palun lisaks Abi.
Tellimuse vormistamiseks peab olema registreeritud kasutajakonto.
Kasutusõigus on individuaalne: kasutajakontoga tohite siseneda vaid teie ise.

Registreeritud Kasutaja saab Tellimuseks vormistada kuupaketi või maksipaketi.


KUUPAKETT ühele Kasutajale – 34.88 €
(Tellimuses nimetatud teostele kehtib juurdepääs alates tasumisest 31 päeva)

 • Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne. 2021
 • Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne. 2021
 • Võlaõigusseadus IV. Kommenteeritud väljaanne. 2020
 • Riigihangete seadus. Kommenteeritud väljaanne. 2019
 • Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne. 2019
 • Ladina keel juristidele. 2019
 • Karistusõigus. Üldosa. 2018
 • Tsiviilkohtumenetluse seadustik III. Kommenteeritud väljaanne. 2018
 • Tsiviilkohtumenetluse seadustik II. Kommenteeritud väljaanne. 2017
 • Tsiviilkohtumenetluse seadustik I. Kommenteeritud väljaanne. 2017
 • Lepinguõigus. 2017
 • Lepinguvälised võlasuhted. 2017
 • Sanktsiooniõigus. 2017
 • Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. 2016
 • Keskkonnaõigus. 2016
 • Ühinguõigus I. Kapitaliühingud. 2015
 • Psühholoogia. Raamat juristile. 2015
 • Asjaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne. 2014
 • Asjaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. 2014
 • Halduskohtumenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne. 2013
 • Kriminaalmenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne. 2012
 • Tsiviilõiguse üldosa. 2012
 • Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne. 2010

Tellimuse vormistamiseks sisenege Juuraveebi
Kasutajakonto juriidilisele isikule

Juriidilise isiku kasutajakonto registreerimiseks ja juriidilisele isikule tellimuse vormistamiseks arve/e-arve alusel palume pöörduda: tellimine@juuraveeb.ee

Juriidilise isikule on võimalik registreerida kasutajakonto (juriidilise isiku nimi, registrikood, esindaja koos kehtiva e-posti aadressiga). Selle kaudu toimub juriidilisele isikule Tellimuse vormistamine ja tasumine.

Tellimuse „külge kinnitatakse“ tellitud arv Kasutajaid, kellele avatakse juurdepääs paketis nimetatud teostele.

NB! Tellimuse kehtivuse ajal ei ole võimalik asendada Kasutajaid (v.a erandjuhtudel – nt isiku töösuhe lõpetamine).

Makseviis

Tellimuse eest tasumisel on Kasutajal võimalik makseviisiks valida pangalink või pangaülekanne e-arve/arve alusel.

Kui tasutakse pangalingiga, avaneb juurdepääs Tellimuses nimetatud teostele koheselt. Kui juriidiline isik tasub pangalingiga, siis avaneb juurdepääs koheselt ainult Tellimuse kontaktisiku Kasutajakontole. Täiendavate Kasutajate lisamiseks palume pöörduda: tellimine@juuraveeb.ee

Pangaülekandega arve tasumisel aktiveeritakse juurdepääs makse arvelduskontole laekumisele järgneva kolme tööpäeva jooksul.