Tellimine

Tellimuse vormistamiseks peab registreerima kasutajakonto.

Kasutusõigus on individuaalne: kasutajakontoga tohite siseneda vaid teie ise.

Registreerunud kasutajatele on vaikimisi avatud tasuta juurdepääs järgmistele e-väljaannetele/teostele:
Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne. 2010
Tsiviilõiguse üldosa. 2012
Psühholoogia. Raamat juristile. 2015
Ühinguõigus I. Kapitaliühingud. 2015
Keskkonnaõigus. 2016
Sanktsiooniõigus. 2017
Lepinguõigus. 2017
Lepinguvälised võlasuhted. 2017
Karistusõigus. Üldosa. 2018

Tellimus ülalnimetatud e-väljaannetele kehtib kuni 30. aprillini 2021.