Juura Juura logo

Meist

Alustasime tegevust 1992. aastal ja kolmkümmend aastat hiljem oleme endiselt ainukesena pühendunud õigusalase kvaliteetkirjanduse väljaandmisele.

Juuraveebis on leitavad seaduste kommenteeritud väljaanded ja olulised originaalõpikud.

Juura Facebooki oleme koondanud Youtube’i videoklipid väljaannete koostajatega, kes selgitavad kommentaaride telgitaguseid. 2019-2020 valmis hulk klippe võlaõigusseaduse ja riigihangete seaduse kommentaaridest, samuti õiguskaitsevahenditest kriminaalmenetluses ning karistusseadustiku kommentaaridest. 2021. aasta oktoobrist tutvustatakse vidosid Eesti Vabariigi õiguskantsleri Ülle Madise ja Vabariigi Presidendi õigusnõuniku Hent Kalmoga. Möödunud aasta suvest on huvilistel võimalus osa saada aruteludest Riigikohtu esimehe Villu Kõvega ning sügisest avaldame klippe Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimehe Urmas Volensiga.

Videoklippide ettevalmistust juhib Priit Pruks, kes on ühtlasi intervjuude küsimuste, klippe tutvustavate tekstide ja pikemate arutluste autor.

Eesti ülikooli 100. aastapäeva puhuks annetasime Tartu Ülikoolile kommenteeritud väljaandeid. Üleantud 70 köitega soovisime avardada tudengite võimalusi õppe- ja teadustööks.