Abi


Kasutajakonto
Juuraveebi kasutamise aluspõhimõtteks on individuaalne kasutusõigus. Et sisenemine Juuraveebi ja tehtavad toimingud (nt tellimuse vormistamine) on ainult isikutuvastusega, siis tuleb esimese sammuna registreeruda Kasutajaks. Kasutustingimustega ja privaatsustingimustega tuleb nõustuda, enne ei ole võimalik registreerumist lõpetada. Kasutaja poolt registreerumisel avaldatud e-posti aadressile saadetakse kasutajakonto lepingu sõlmimise kinnitus.

Juurdepääs tellimuses nimetatud teostele on üksnes identifitseerimisvahendite – Smart-ID, ID-kaardi või Mobiil-IDga.

Kasutajakonto juriidilisele isikule
Juriidilise isikule on võimalik registreerida kasutajakonto (juriidilise isiku nimi, registrikood, esindaja koos kehtiva e-posti aadressiga). Selle kaudu toimub juriidilisele isikule Tellimuse vormistamine ja tasumine.

Tellimuse „külge kinnitatakse“ tellitud arv Kasutajaid, kellele avatakse juurdepääs paketis nimetatud teostele.

NB! Tellimuse kehtivuse ajal ei ole võimalik asendada Kasutajaid (v.a erandjuhtudel – nt isiku töösuhe lõpetamine).

Juriidilise isiku kasutajakonto registreerimiseks ja juriidilisele isikule tellimuse vormistamiseks arve/e-arve alusel palume pöörduda: tellimine@juuraveeb.ee

Kui Kasutajale on registreeritud juriidilise isiku konto, siis Juuraveebi sisenedes on Kasutajal võimalik valida, kellena siseneda: füüsilise isikuna, juriidilise isiku esindajana või juriidiliste isikute paljususe korral valida, missuguse juriidilise isiku esindajana siseneda. Teisisõnu, Kasutaja võib olla seotud rohkem kui ühe juriidilise isikuga, kes erinevate Tellimuste eest tasuvad, või soovib ta juurdepääsu kasutada füüsilise isikuna (Tellimuse eest tasub ise).

Makseviis
Tellimuse eest tasumisel on võimalik makseviisiks valida pangalink või pangaülekanne e-arve/arve alusel.

Kui tasutakse pangalingiga, avaneb juurdepääs Tellimuses nimetatud teostele koheselt. Kui juriidiline isik tasub pangalingiga, siis avaneb juurdepääs koheselt ainult Tellimuse kontaktisiku Kasutajakontole. Täiendavate Kasutajate lisamiseks palume pöörduda: tellimine@juuraveeb.ee

Pangaülekandega arve tasumisel aktiveeritakse juurdepääs makse arvelduskontole laekumisele järgneva kolme tööpäeva jooksul.

Tellimus füüsilisele või juriidilisele isikule

FÜÜSILISELE  ISIKULE

1. Kasutajaks registreerumine / Kasutajakonto kinnitamine.
Varasemalt registreeritud Kasutajakontolt saab Tellimuse vormistada kohe.

2. Tellimuse vormistamine.

3. Makseviisi valimine ja tasumine:
-pangalink (LHV, SEB, Swedbank) – kohene juurdepääs Tellimuses nimetatud teostele;
-pangaülekanne arve alusel – juurdepääs Tellimuses nimetatud teostele tagatakse makse laekumisele järgneva kolme tööpäeva jooksul.


JURIIDILISELE  ISIKULE

1. Esindaja pöördub juriidilise isikule kasutajakonto registreerimiseks e-posti aadressile – tellimine@juuraveeb.ee – teatades õigustatud isikud (ees- ja perenimi, e-posti aadress ja isikukood), kellele soovitakse anda juurdepääs Tellimuses nimetatud teostele.

2. Õigustatud isik registreerub Kasutajaks / Kasutajakonto kinnitamine.

3. Juriidilise isiku esindajale vormistatakse Tellimus, mille alusel väljastatakse arve/e-arve.

4. Juurdepääs Tellimuses nimetatud teostele tagatakse Kasutajatele makse laekumisele järgneva kolme tööpäeva jooksul.