Slaider

Juuraveeb

kvaliteetne õiguskirjandus
tunnustatud asjatundjatelt

Registreeruge
Juuraveeb

Juuraveebi jõudis halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) kommenteeritud väljaanne

Kohtumenetluse seadustike huvilistele on lisaks leitavad kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) kommentaarid ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaaride kolm köidet – TsMS I, TsMS II ja TsMS III.

Rohkem kui paarikümne teose –
kommenteeritud väljaannete, e-väljaannete ja paberväljaannete – tellimiseks vaata palun info siin.

Viimastel kuudel on Juuraveebi huvilisi lisandunud jõudsalt ja nüüdseks on registreeritud kasutajakontode arv ületanud 2700. Uued huvilised on oodatud siin.

Head kasutamist!
Raamatud

Videod